Mark Zuckerberg idézetek


Úgy gondolom, hogy az embereknek van egy alapvető vágyuk, hogy megmutassák, hogy kik ők. És azt hiszem ez mindig is létezett.

I think that people just have this core desire to express who they are. And I think that’s always existed.


A legnagyobb kockázat az, ha nem vállalsz semmilyen kockázatot… Egy gyorsan változó világban az egyetlen stratégia, ami biztosan sikertelen, az, ha soha nem kockáztatsz.

The biggest risk is not taking any risk… In a world that changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.