Idézetek a békéről

Békével kapcsolatos idézetek gyűjteménye. Böngészd kedvedre az oldalakon található, békéről szóló idézeteket és bölcs gondolatokat!


Az emberiségnek véget kell vetnie a háborúnak, különben a háború vet véget az emberiségnek.

Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind.

Forrás: részlet az 1961. szeptember 25.-én, az ENSZ közgyűlése előtt elmondott beszédéből


Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Forrás: részlet a Nem tudhatom… című versből


Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid ezen a földön. Pedig csak egyetlen igazi jogod van: békében élni. De éppen erről feledkeznek meg leggyakrabban.

Forrás: Te és a világ
Reméljük, hogy újra eljön egy Európa, amely egységes, de mentes az ősi, klasszikus idők szolgaságától; egy olyan Európa, ahol mindenki büszkén mondhatja: “Én európai vagyok.” Reméljük, hogy eljön egy Európa, ahol minden ország polgárai ugyanúgy európainak vallják magukat, mint ahogy szülőföldjükhöz tartozónak, anélkül, hogy elvesztenék szülőhelyük iránt érzett szeretetüket és hűségüket. Reméljük, hogy bármerre járnak ezen a széles földön, amelynek nem szabunk határt az európai földrészen belül, igazán úgy érzik majd: “Itt otthon vagyok. Ennek az országnak is polgára vagyok.

We hope to reach again a Europe united but purged of the slavery of ancient, classical times, a Europe in which men will be proud to say, “I am a European”. We hope to see a Europe where men of every country will think as much of being a European as of belonging to their native land, and that without losing any of their love and loyalty of their birthplace. We hope wherever they go in this wide domain, to which we set no limits in the European Continent, they will truly feel “Here I am at home. I am a citizen of this country too”.

Amsterdam, 1948. május 9.


Nincs is itt haszna szép-szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én Jónás, ki csak a Békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, Uram, sújtsd le őket! Irtsd ki a korcs fajt s gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság, se béke, míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre.

Jónás könyve


Az ellenségeket rá kell kényszerítened arra, hogy rázzanak kezet egymással, hogy azután közös erővel ellened támadhassanak. Közben persze tudod: minden próbálkozásuk eleve kudarcra van ítélve, mert megegyezésük a tehetetlenségig gyengíti őket.