Az emberiségnek


Az emberiségnek véget kell vetnie a háborúnak, különben a háború vet véget az emberiségnek.

Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind.

Forrás: részlet az 1961. szeptember 25.-én, az ENSZ közgyűlése előtt elmondott beszédéből