Idézetek az elmúlt szerelemről

Elmúlt szerelemmel kapcsolatos idézetek gyűjteménye. Böngészd kedvedre az oldalakon található, elmúlt szerelemről szóló idézeteket és bölcs gondolatokat!
Nőt véglegesen meghódítani sohase lehet, sőt az ember akkor veszti el végleg a nőt, amikor hódító vágya már nem lát több föladatot maga előtt. Amikor először nem talál többé meghódítani való új területeket szerelme tárgyában, – már le is mondott róla. Nem véletlen, hogy a szakítás jelszava: – „Elég volt”! Nem azért szakítanak, mert nem találták meg egymásban, amit kerestek, hanem mert nagyonis megtalálták.

Forrás: Szerelmesek kalauza


Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan, elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsuhant a hangod és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki, ma már nem reszketek tekintetedre, ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság bolondság, ó de mégis ne hidd szívem, hogy ez hiába volt és, hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!

Forrás: részlet az Anna örök című versből
Gyere, s valld be, hogy nem szeretsz, úgy elhiszem, hogy rég szerettél. S ha érzem már, hogy elmehetsz, majd megtudom, hogy itt lehettél. Enyém leszel: enyém a kincsem, mihelyt kezem közül kifolyt. Valószínű, hogy semmi sincsen, és csakis az van, ami volt. Valószínű, hogy nem vagyunk, s valahol messze régen éltünk.

Forrás: részlet Az emlék című versből
A csend tükör, s hiába nézem, nélküled nem látom már önmagam. Szép szomorúságod érett, egészen tökéletes lett és hiánytalan. Ne hagyj magamra, félek attól, mi véled együtt élve múlt már, s még jobban attól, ami jönne tenélküled, ha másfelé indulnál. Egyszerre kétfelől rohan rám a büntető idő, a véled átsírt győzelem, s a nélküled rideg jövő.

Részlet a Te vagy című versből