John Fitzgerald Kennedy idézetek


John Fitzgerald Kennedy

John Fitzgerald Kennedy

az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke

(1917. 05. 29. – 1963. 11. 22.)
Az emberiségnek véget kell vetnie a háborúnak, különben a háború vet véget az emberiségnek.

Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind.

Forrás: részlet az 1961. szeptember 25.-én, az ENSZ közgyűlése előtt elmondott beszédéből


A mi szabadságunk is veszélybe kerül, ha megtorpanunk egy múló pillanatra, ha belenyugszunk az elért eredményeinkbe, ha ellenállunk a fejlődés ütemének. Mert az idő és a világ nem áll meg. A változás az élet törvénye. És akik csak a múltat vagy a jelent nézik, azok biztosan lemaradnak a jövőről.

Our liberty, too, is endangered if we pause for the passing moment, if we rest on our achievements, if we resist the pace of progress. For time and the world do not stand still. Change is the law of life. And those who look only to the past or the present are certain to miss the future.

Forrás: részlet az 1963. június 25.-én, a frankfurti Paulskirche kongresszusi termében elmondott beszédből


A kínaiak két ecsetvonással írják a “válság” szót. Az egyik ecsetvonás a veszélyt, a másik a lehetőséget jelenti. Válságban legyünk tudatában a veszélynek – de ismerjük fel a lehetőséget is!

The Chinese use two brush strokes to write the word “crisis.” One brush stroke stands for danger; the other for opportunity. In a crisis, be aware of the danger – but recognize the opportunity.