Tudománnyal kapcsolatos idézetek

Tudománnyal kapcsolatos idézetek gyűjteménye. Böngészd kedvedre az oldalakon található, tudományról szóló idézeteket és bölcs gondolatokat!


Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben is keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket. Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új lehetőségeket, keresnek új módszereket, dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat arra, hogy nehéz problémákon dolgozzanak.

Forrás: Életre hangolvaNem tudom, a világ milyennek lát, de számomra csupán egy tengerparton játszadozó kisfiúnak tűntem, kinek a figyelmét minduntalan elterelte egy-egy simább kavics vagy tetszetősebb kagylóhéj, miközben az igazság hatalmas óceánja ott hevert előttem felfedezetlenül.

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.


Egy számítógépet akkor nevezhetnénk intelligensnek, ha el tudná hitetni egy emberrel, hogy ő is ember.

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human.
Mi csak egy fejlett majomfajta vagyunk, egy nagyon átlagos csillag, kisebb bolygóján. De megtudjuk érteni a világegyetemet. Ez tesz bennünket valami nagyon különlegessé.

We are just an advanced breed of monkeys on a minor planet of a very average star. But we can understand the Universe. That makes us something very special.


Ha a pénz jelenti számodra a függetlenséget, soha nem éred el. Az egyetlen igazi biztonságot, amit egy ember elérhet az életben a felhalmozott tudás, tapasztalat és képesség jelenti.

If money is your hope for independence, you will never have it. The only real security that a man can have in this world is a reserve of knowledge, experience and ability.