Véleménnyel kapcsolatos idézetek

Véleménnyel kapcsolatos idézetek gyűjteménye. Böngészd kedvedre az oldalakon található, véleményről szóló idézeteket és bölcs gondolatokat!
A legbonyolultabb dolgot is elmagyarázhatjuk egy nehéz felfogásúnak, ha még nem alkotott semmilyen fogalmat róla, de a legegyszerűbb fogalmat sem tudjuk érthetővé tenni a legintelligensebb embernek sem, ha csökönyösen meg van róla győződve, hogy már mindent tud róla.

The most difficult subjects can be explained to the most slow-witted man if he has not formed any idea of them already. But the simplest thing cannot be made clear to the most intelligent man if he is firmly persuaded that he knows already.
A nagy szellemek mindig is ellenkezést váltottak ki a középszerű elmékből. A középszerű elme ugyanis képtelen megérteni azt, aki nem hajlandó vakon meghajolni a konvencionális előítéletek előtt, hanem bátran és őszintén kimondja a saját véleményét.

Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. The mediocre mind is incapable of understanding the man who refuses to bow blindly to conventional prejudices and chooses instead to express his opinions courageously and honestly.

Egy ŐS-keresztény elájulna, ha látna egy mai keresztényt. Képzeld el, ott állna a római cirkusz arénájában, hitétől megszállottan, félig itt, félig már az Istennél, bátran és boldogan, látná közeledni az oroszlánt – s hirtelen megpillantana egy mai elhízott, gépiesen zsolozsmázó „hívőt” az oroszlán mögött.

Forrás: Varázskő


Egyszer egy dublini előadás után, amikor a kérdésekre került sor, valaki megkérdezett, mit gondolok az írországi katolikus papok nagy nyilvánosságot kapott bántalmazási ügyeiről. Azt feleltem, akármilyen rettenetes dolog is a szexuális visszaélés, vélhetőleg kevesebb ártalmat jelent, mint az a hosszú távú lelki sérülés, amit a gyerek katolikus neveltetése eleve okozott.

Forrás: Isteni téveszme

Mi csak egy fejlett majomfajta vagyunk, egy nagyon átlagos csillag, kisebb bolygóján. De megtudjuk érteni a világegyetemet. Ez tesz bennünket valami nagyon különlegessé.

We are just an advanced breed of monkeys on a minor planet of a very average star. But we can understand the Universe. That makes us something very special.