Egy ŐS-keresztény


Egy ŐS-keresztény elájulna, ha látna egy mai keresztényt. Képzeld el, ott állna a római cirkusz arénájában, hitétől megszállottan, félig itt, félig már az Istennél, bátran és boldogan, látná közeledni az oroszlánt – s hirtelen megpillantana egy mai elhízott, gépiesen zsolozsmázó „hívőt” az oroszlán mögött.

Forrás: Varázskő