Lev Tolsztoj idézetek


Lev Tolsztoj

Lev Nyikolajevics Tolsztoj

Orosz író, filozófus

(1828. 09. 09. – 1910. 11. 20.)

A legbonyolultabb dolgot is elmagyarázhatjuk egy nehéz felfogásúnak, ha még nem alkotott semmilyen fogalmat róla, de a legegyszerűbb fogalmat sem tudjuk érthetővé tenni a legintelligensebb embernek sem, ha csökönyösen meg van róla győződve, hogy már mindent tud róla.

The most difficult subjects can be explained to the most slow-witted man if he has not formed any idea of them already. But the simplest thing cannot be made clear to the most intelligent man if he is firmly persuaded that he knows already.


Csak az a fontos, nagyságos úr, hogy ne sokat gondolkozzon az ember; ha nem gondolkozunk, nincs semmi baj. Legtöbbször abból lesz a baj, hogy gondolkozni kezdünk.

Forrás: Szevasztopol december havában című elbeszélés


Kétféle boldogság van: az erényes embereké és a hiú embereké. Az első az erénytől származik, a második a sorstól… A hiúságon alapuló boldogságot maga a hiúság teszi tönkre: a dicsőséget a rágalom, a gazdagságot a csalás. Az erényen alapuló boldogságot viszont semmi.

Gyónás

Úgy érzem, a mosoly teszi, amit egy arc szépségének neveznek; ha a mosoly hozzáad valamit az arc bájához, akkor az arc gyönyörű, ha nem változtatja meg közben, akkor mindennapi, ha elrontja, csúnya.

Gyermekkor, serdülőkor, ifjúság