A legbonyolultabb dolgot


A legbonyolultabb dolgot is elmagyarázhatjuk egy nehéz felfogásúnak, ha még nem alkotott semmilyen fogalmat róla, de a legegyszerűbb fogalmat sem tudjuk érthetővé tenni a legintelligensebb embernek sem, ha csökönyösen meg van róla győződve, hogy már mindent tud róla.

The most difficult subjects can be explained to the most slow-witted man if he has not formed any idea of them already. But the simplest thing cannot be made clear to the most intelligent man if he is firmly persuaded that he knows already.