Alan Turing idézetek


Alan Turing

Alan Turing

angol matematikus, a modern számítógép-tudomány egyik atyja.

(1912. 06. 23. – 1954. 06. 07.)


Valószínűnek tűnik, hogy ha egyszer a gépi gondolkodás elindulna, akkor nem tartana sokáig, hogy felülmúlja a mi gyenge teljesítőképességünket. Szóba sem kerülne a gépek halála, és képesek lennének egymással beszélgetni, hogy fejlesszék a tudásukat. Egy bizonyos ponton tehát számítanunk kell arra, hogy a gépek átveszik az irányítást.

It seems probable that once the machine thinking method had started, it would not take long to outstrip our feeble powers. There would be no question of the machines dying, and they would be able to converse with each other to sharpen their wits. At some stage therefore we should have to expect the machines to take control.


Egy számítógépet akkor nevezhetnénk intelligensnek, ha el tudná hitetni egy emberrel, hogy ő is ember.

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human.


A papírral, ceruzával és radírral ellátott, szigorú fegyelemnek alávetett ember tulajdonképpen egy univerzális gépezet.

A man provided with paper, pencil, and rubber, and subject to strict discipline, is in effect a universal machine.

Forrás: Intelligent Machinery – A Report by A. M. Turing (1948)