Idézetek a fejlődésről

Fejlődéssel kapcsolatos idézetek gyűjteménye. Böngészd kedvedre az oldalakon található, fejlődésről szóló idézeteket és bölcs gondolatokat!

A mi szabadságunk is veszélybe kerül, ha megtorpanunk egy múló pillanatra, ha belenyugszunk az elért eredményeinkbe, ha ellenállunk a fejlődés ütemének. Mert az idő és a világ nem áll meg. A változás az élet törvénye. És akik csak a múltat vagy a jelent nézik, azok biztosan lemaradnak a jövőről.

Our liberty, too, is endangered if we pause for the passing moment, if we rest on our achievements, if we resist the pace of progress. For time and the world do not stand still. Change is the law of life. And those who look only to the past or the present are certain to miss the future.

Forrás: részlet az 1963. június 25.-én, a frankfurti Paulskirche kongresszusi termében elmondott beszédből


A kínaiak két ecsetvonással írják a “válság” szót. Az egyik ecsetvonás a veszélyt, a másik a lehetőséget jelenti. Válságban legyünk tudatában a veszélynek – de ismerjük fel a lehetőséget is!

The Chinese use two brush strokes to write the word “crisis.” One brush stroke stands for danger; the other for opportunity. In a crisis, be aware of the danger – but recognize the opportunity.Az életet mindig úgy fogtam fel, mint utazást és nem mint nyugvópontot, amelynél megállunk. Minden mozgásban van és maga az élet is szakadatlanul mozog. Talán állandóan ugyanabban az utcában és ugyanabban a házban lakunk, de az ember, aki ott lakik, mindennap más és más.

Forrás: Életem és működésem

Férfi és nő között tökéletes összhangot csak a szerelem tud teremteni, jobban mondva, a férfi és nő között a tökéletes összhang: csak ez az igazi szerelem. A szerelmes ember akár folytonos szellemi öncsonkítással is párjához idomul és amikor szokásaiból, adottságaiból le-lefarag egy-egy darabkát, édes örömmel hozza meg ezt az áldozatot. És ha így is maradnak köztük egyenetlen rések, ezeket könnyűszerrel hidalja át elvarázsolt képzelete, amelynek reflektor-fényében a hibák is erényekként ragyognak.

Forrás: Szerelmesek kalauza