Margaret Thatcher idézetek


Margaret Thatcher

Margaret Thatcher

Brit politikus

(1925. 10. 13. – 2013. 04. 08.)
Ahol békétlenség van, ott teremtsünk harmóniát. Ahol hamisság van, ott teremtsünk igazságot. Ahol kétely van, ott teremtsünk hitet. Ahol kétségbeesés van, ott teremtsünk reményt.

Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.

1979-es választási győzelme után elhangzott beszéd részlete. Ez egy eredetileg Assisi Szent Ferenc-nek tulajdonított idézet változata.A szabadság nem a könnyű élet szinonimája. Sok nehézség van a szabadsággal: nem ad biztonságot, erkölcsi dilemmákat okoz számodra, önfegyelemre és nagy felelősségre kényszerít, de ilyen az ember természete, és ebben rejlik dicsősége és megváltása.

Freedom is not synonymous with an easy life. There are many difficult things about freedom: It does not give you safety, it creates moral dilemmas for you; it requires self-discipline; it imposes great responsibilities; but such is the nature of Man and in such consists his glory and salvation.
Olyan társadalmat akarunk, amiben szabadon választhatunk és tévedhetünk, amiben szabadon lehetünk nagylelkűek és együttérzők. Ezt gondoljuk erkölcsös társadalomnak – nem azt, amikor az állam felelős mindenért, de senki nem felel az államért.

We want a society in which we are free to make choices, to make mistakes, to be generous and compassionate. That is what we mean by a moral society – not a society in which the State is responsible for everything, and no one is responsible for the State.