Ahol békétlenség van


Ahol békétlenség van, ott teremtsünk harmóniát. Ahol hamisság van, ott teremtsünk igazságot. Ahol kétely van, ott teremtsünk hitet. Ahol kétségbeesés van, ott teremtsünk reményt.

Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.

1979-es választási győzelme után elhangzott beszéd részlete. Ez egy eredetileg Assisi Szent Ferenc-nek tulajdonított idézet változata.