Hidd el nekem

Hidd el nekem, királyi dolog az elesetteken segíteni.

Regia crede mihi res est succurrere lapsis.

-