Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos.

Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him.

Példabeszédek könyve 26,4 – Károli Gáspár fordítása és a King James biblia szerint

Biblia

Biblia (Szentírás)

Azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el.