Ne bízz az éljenzésben, mivel ugyanazok az emberek, akkor is hangosan kiáltozni fognak, amikor téged vagy engem akasztani készülnek.

Do not trust to the cheering, for those very persons would shout as much if you and I were going to be hanged.

Oliver Cromwell

Oliver Cromwell

Angol hadvezér, államférfi
(1599. 04. 25. - 1658. 09. 03.)