Azé a nemzedéké és népé a jövő, amelynek lesz e jövőhöz akarata és tettereje.

Forrás: Max Planck válogatott írásai – Az akaratszabadság lényegéről

Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck

Német fizikus, a kvantummechanika megalapítója
(1858. 04. 23. - 1947. 10. 04.)