Egymással ellenségeskedni természetellenes: márpedig ellenségeskedés-számba megy, ha bosszankodunk, vagy elfordulunk egymástól.


Elmélkedések

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

Római császár
(121. 04. 26. - 180. 03. 17.)