Három módon tehetünk szert bölcsességre


Három módon tehetünk szert bölcsességre: Először elmélkedés által, ami a legnemesebb; Másodszor utánzás által, ami a legkönnyebb; és harmadszor tapasztalat által, ami a legkeservesebb.

By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.