Az állatok iránti szeretet


Az állatok iránti szeretet szorosan összefügg a jellem jóságával, és az bátran kijelenthető, hogy aki kegyetlen az állatokkal, az nem lehet jó ember.

Compassion for animals is intimately associated with goodness of character, and it may be confidently asserted that he who is cruel to animals cannot be a good man.