A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.

Máté evangéliuma 5,42 – Károli Gáspár fordítása

Biblia

Biblia (Szentírás)

Azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el.