Uram, hányszor lehet az én


Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.

Máté evangéliuma 18,21-22 – Károli Gáspár fordítása