Nem láttam még vadat, mely szánná magát. A madár fagyottan zuhan le az ágról, de sosem gondolt rá, hogy sajnálja magát.

I never saw a wild thing sorry for itself. A small bird will drop frozen dead from a bough without ever having felt sorry for itself.

Forrás: Self-Pity című vers

D. H. Lawrence

David Herbert Richards Lawrence

Angol író
(1885. 09. 11. - 1930. 05. 02.)