Nem törik a szenvedő szív oly könnyen darabbá, csak ellágyul, s az örömre lesz fogékonyabbá; Mint egy lankadt földművesnek pihenő tanyája: Kész boldogság lesz neki a szenvedés hiánya. Nincsen olyan puszta ínség, hogy magának benne a halandó egy tenyérnyi zöld virányt ne lelne; És ha ezt a szél behordta sivatag fövénnyel: Megsiratja… de tovább megy örökös reménnyel.

Enyhülés

Arany János

Arany János

Magyar költő, tanár, újságíró
(1817. 03. 02. - 1882. 10. 22.)