Szomorú világ


Szomorú világ a miénk, a gyász senkit sem kerül el; a legkeservesebb kínokat azonban a fiatalság éli meg, mivel váratlanul jönnek rá erre. Az idősebbek már megtanultak számítani rá.

In this sad world of ours, sorrow comes to all; and, to the young, it comes with bitterest agony, because it takes them unawares. The older have learned to ever expect it.

Fanny McCullough-nak írott levél részlete (1862. 12. 23.)