A csoda egy kivétel a törvények alól, ezért ahol nincsenek törvények, ott kivételek, azaz csodák sem létezhetnek.

A miracle, however, is an exception from lawfulness; hence, there where lawfulness does not exist, also its exception, i.e., a miracle, cannot exist.

Albert Einstein

Albert Einstein

Német származású Nobel-díjas fizikus
(1879. 03. 14. - 1955. 04. 18.)