Egy pesszimista

Egy pesszimista a nehézséget látja minden lehetőségben; egy optimista a lehetőséget látja minden nehézségben.

A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.

-