Az egyetlen dolog, amire még az istennek sincs hatalma: meg nem történtté tenni azt, ami egyszer már végbement.

Arisztotelész

Arisztotelész

Ókori görög tudós, filozófus, Platón tanítványa
(i.e. 384 - i.e. 322)